miércoles, 4 de junio de 2008

Enjoia't08 Fin del concurso,....,Gracias
Enjoia't08 Ganador Premio Opinon PúblicoDani Fàbregas

Enjoia't08 Ganadora Premio Profesional

Martina Pont

Enjoia't08 Ganadora Premio Estudiante

Ana Cardim

Enjoia't08 Finalistas Premio ProfesionalDiego Bisso y Paola de la Peña

Enjoia't08 Finalistas Premio Estudiante
Ane Karin Anderson y Lisa Björk

lunes, 2 de junio de 2008

martes, 27 de mayo de 2008


Defensa de les peçes_Acte tancat només a participants

de 15'30h a 20’00h els participants pasarán davant de jurat, per defensar la seva peça durant un máxim de 5min. Hauràn de pasar avans per la taula d'inscripcións, per recollir el seu número de participant i un kit amb material que lliura l'organització.

17'00h es tancará el plaç d'inscripcións per aquells que es vulguin inscriure el mateix dia.


Festa-entrega de permis_ Acte obert al públic.Entrada lliure.

21'00h-21’30 Inici de la festa.
Tots els participants han de portar les peces posades i tenen la posibilitat d'exposar-la al asistents i aquests de preguntar als creadors.
Durant aquest temps el públic elegirá per votació un dels premis de la nit: el premi d'Opinió. Es facilitarán unes butlletes que haurán de ser dipositades en una urna.

22'30 Es donará inici a l'entrega de premis.

Els diplomes els entregarán els membres del jurat:

DORIS MANINGER joiera i cofundadora de l'escola italiana de joieria Alchimia
MARI ISHIKAWA reconeguda joiera japonesa afincada a Munich
MARTÍ PERAN professor de Teoria de l'Art a la UB, crític i curador d'exposicions
ANTONIO ORTEGA artista plàstic i coordinador d'activitats del CASM
LALI MENSA joiera i regidora de la galería Alea

Un cop finalitzada l’entrega de premis la vicepresidenta de la Junta d’OrfebresFad fará un breu discurs d’agraïment i es donará per acabat l’acte.

miércoles, 7 de mayo de 2008

WORKSHOPS setmana de la joieria contemporànea"MEMORY " MARI ISHIKAWA
Mari Ishikawa ens proposa un workshop i una conferència basats en la memòria.

Els participants hauran de dur objectes relacionats amb la seva memòria i peces pròpies de joieria.

L'activitat té una durada prevista de més de 3h i es limita a un màxim de 13 participants.

A continuació, l'autora oferirà als assistents una xerrada sobre el seu treball.

Mari Ishikawa és una reconeguda i guardonada joiera japonesa resident a Munich. La seva obra ha format part de nombroses exposicions, tant individuals com col·lectives, celebrades arreu del món. http://www.mari-ishikawa.de/

divendres 30 de maig

Auditori del FAD (Plaça dels Àngles 5-6, Barcelona)de 15.45 a 19.45 h
"PARTIAL VISION – SCRATCH POEM" DORIS MANINGER

Com a exercici previ Doris Maninger proposa que cada participant triï un carrer, una plaça, un lloc qualsevol de Barcelona i realitzi fotografies, faci dibuixos, apunti converses, reculli objectes, es fixi en la gent…

A partir d'aquest treball l'autora proposa un workshop on transformar la visió parcial i subjectiva que cada participant té del lloc triat en un "poema esquinçat".

L'activitat té una durada prevista de 8h i es limita a un màxim de 15 persones.

Doris Maninger és joiera i cofundadora de l'escola italiana de joieria Alchimia.

http://dorismaninger.alchimia.it/

dissabte 31 de maig

Lloc:Taller Perill c/ Perill 41-Gracia Metro: Verdaguer/Diagonal

Horari: 10 a 14 i de 16 a 20h
PREUS I INSCRIPCIONS:
Socis d'Orfebres:
Workshop Mari Ishikawa –30€
Workshops Doris Maninger - 45€
Preu 2 workshops –65€

No socis:
Workshop Mari Ishikawa –40€
Workshops Doris Maninger –55€
Preu 2 workshops –85€

Inscripcions a partir del 14 de maig.

Els socis d'Orfebres poden inscriure's a partir del 5 de maig.

Les inscripcions hauran de formalitzar-se trucant a Orfebres FAD -dilluns i dimecres matí o dijous tarda- o bé enviant un mail a: ofad.fad@gmail.com.

Les places s'assiganaran per rigorós ordre d'inscripció.

Orfebres FAD
Plaça dels Àngels 5-608001 Barcelona
T.: 93 443 75 02WORKSHOPS semana de la joyería contemporánea

"MEMORY " MARI ISHIKAWA

Mari Ishikawa nos propone un workshop y una conferencia basados en la memoria. Los participantes deberán llevar objetos relacionados con su memoria y piezas propias de joyería.
La actividad tienen una durada prevista de más de 3h y se limita a un máximo de 13 participantes.
A continuación, la autora ofrecerá a los asistente una conferencia sobre su trabajo.

Mari Ishikawa es una conocida y premiada joyera japonesa afincada en Munich. Su obra ha formado parte de un gran número de exposiciones, tanto individuales como colectivas, celebradas alrededor del mundo.

Viernes 30 de mayo
Auditorio del FAD (Plaça dels Àngles 5-6, Barcelona)
de 15.45 a 19.45 h


"PARTIAL VISION – SCRATCH POEM" DORIS MANINGER

Como ejercicio previo Doris Maninger propone que cada participante escoja una calle, una plaza, un lugar de Barcelona y realice fotografías, haga dibujos, apunte conversaciones, recoja objetos, se fije en la gente…
A partir de este trabajo, la autora propone un workshop donde transformar la visión parcial y subjetiva que cada participante tiene del lugar en un “scratch poem”.
La actividad tiene una durada prevista de 8h y se limita a un máximo de 15 personas.

Doris Maninger es joyera y cofundadora de la escuela italiana de joyería Alchimia.


Sabado 31 de mayo
Taller perill
c/Perill 41, Barcelona
De 10 a 14 i de 16 a 20


PRECIOS E INSCRIPCIONES:
Socios de Orfebres:
Workshop Mari Ishikawa –30€
Workshops Doris Maninger - 45€
Precio inscripición 2 workshops –65€

No socios:
Workshop Mari Ishikawa –40€
Workshops Doris Maninger –55€
Precio inscripción 2 workshops –85€


Inscripciones a partir del 14 de mayo.
Los socios de Orfebres pueden inscribirse a partir del 5 de mayo.

Las inscripciones deberán formalizarse llamando a Orfebres FAD –lunes y miércoles mañana o jueves tarde- o bien enviando un mail: ofad.fad@gmail.com.

Les plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción.
WORKSHOPS contemporary jewellery week


"MEMORY " MARI ISHIKAWA

Mari Ishikawa has proposed a workshop and a conference based on memory. Participants must bring their memory-related objects and pieces made by themselves.
The activity are expected duration of more than 3h and is limited to a maximum of 13 participantes.
After, the author give the assistant a conference on his work.

Mari Ishikawa is a popular and award-winning Japanese jewellery based in Munich. His work has been part of a large number of exhibitions, both individual and collective, held around the world.

Friday 30th of may
Auditorio del FAD (Plaça dels Àngles 5-6, Barcelona)
de 15.45 a 19.45 h"PARTIAL VISION – SCRATCH POEM" DORIS MANINGER

As an exercise prior Doris Maninger proposes that each participant pick a street, square, a place from Barcelona and make pictures, draw pictures, record conversations, pick up objects, is fixed in people…
From this work, the author suggests a workshop where transforming the subjective and biased manner that each participant has the place in a "scratch poem."
The activity has a planned duration of 8 am and is limited to a maximum of 15 people.

Doris Maninger is jewellery and co-founder of the Italian school Alchimia jewelry.

Saturday 31th of may
Perill Atelier
c/Perill 41, Barcelona
De 10 a 14 i de 16 a 20


FEES

Gold Partners:
Workshop Mari Ishikawa -30 €
Workshops Doris Maninger - 45 €
Price inscripición 2 workshops -65 €

Non-members:
Workshop Mari Ishikawa -40 €
Workshops Doris Maninger -55 €
Price 2 registration workshops -85 €


Registrations start on May 14.
Orfebres members can register from May 5.

Entries must be signed by calling Orfebres FAD-Monday and Wednesday afternoon or Thursday morning-or by sending an e-mail: ofad.fad @ gmail.com.

The seats will be allocated on a strict order of registration.

sábado, 3 de mayo de 2008

Timetable 29 de maig 08

Dinàmica del concurs

15'30h els participants començarán a pasar per davant de jurat per defensar la seva peça durant un máxim de 5min. L'ordre será adjudicat via correu electrónic a cada participant*, uns dies avans, per evitar colapses i esperes inecesàries. Els participants haurán de pasar avans per la taula d'inscripcións per recollir el seu número de participant i un kit amb material que lliura l'organització.

17'00h es tancará el plaç d'inscripcións per aquells que es vulguin inscriure el mateix dia. El cost d'inscripció després de la data límit (14 maig) será per els professionals de 50eur. i els per els estudiants 32'50eur.

19'00h-19'30h finalitzará la defensa de les peces davant jurat.

21'00h Inici de la festa. Tots els participants han de portar les peces posades i tenen la posibilitat d'exposar-la al públic. Durant aquest temps el públic elegirá per votació un dels premis de la nit: el premi d'Opinió.

22'30-23'00 Es donará inici a l'entrega de premis.

*Els concursants que no es presentin a l'hora adjudicada per pasar per jurat, només podrán pasar a defensar la seva peça després de l'últim participant, si aquest no ha pasat més tard de l'hora de fi de presentacións. L'organització no es fa càrrec de les pèrdues de torns.
Dinámica del concurso


15'30h los participantes empezarán a pasar por delante de jurado para defender su pieza durante un máximo de 5min. El orden será adjudicado via correo electrónico a cada paricipante*, unos dias antes, para evitar colapsos y esperas inecesárias. Los participantes habrán de pasar antes por la mesa de inscripciones para recojer su número de participante y un kit con material que da la organización.

17'00h se cierra el plazo de inscripciones para aquellos que quieran inscirbirse el mismo dia. El coste de la inscripción después de la data límite (14 de mayo) será para los profesionales de 50 eur. y para los estudiantes de 32'50 eur.

19'00h-19'30h finalizará la defensa de las piezas ante jurado.

21'00h Inicio de la fiesta. Todos los participantes tendrán que llevar puesta su pieza y tienen la posibilidad de exponerla al público. Durante este tiempo el público eligirá por votación unos de los premios de la noche: el premio de Opinión.

22'30-23'00h Se dará inicio a la entrega de premios

*
Los concursantes que no se presenten a la hora adjudicada para pasar ante jurado, solo podrán pasar a defender su pieza después del último participante, si este no ha pasado más trade de la hora de fin de presentaciones.
La organización no se hace cargo de las perdidas de turno.
Dynamics of the contest


15'30h Participants begin to move before the jury to defend their parts for a maximum of five mins. The order will be awarded throug a mail to each paricipant few days before, to avoid inecesary waiting*.
Participants wil have to go before the registration desk to pick up the number of participants and a kit with material that gives the organitzation.


17'00h
is the deadline for registration for those who want inscirbirse the same day. The cost of registration after the data limit (May 14) will be for professionals from 50 eur. and for students of 32'50 eur.


19'00-19'30h ending the defence of the pieces before the jury.

21'00h the party begins. All participants are required to wear their piece and have the opportunity to expose to the public. During this time the public elect by ballot one of the awards night: the award of Opinion.

22'30h-23'00h It will begin the awards ceremony

*
Contestants not submitted on time allotted to pass before the jury, can only turn to defend his piece after the last participant, if this has not happened for more trade in order of presentations.
The organization is not taking over the losses of turn.


viernes, 2 de mayo de 2008